KennisCloud voor organisaties

KennisCloud is een omgeving waarin mensen en ideeën snel en flexibel worden samengebracht.

Met De Bovenverdieping realiseer ik de KennisCloud voor organisaties. Deze bewezen aanpak van kennismanagement stelt organisaties in staat om snel en flexibel mensen en ideeën samen te brengen, om oplossingen te vinden voor organisatievraagstukken. Dat is DE manier om een agile organisatie te creëren.

Waarom KennisCloud?

Organisaties worden steeds meer uitgedaagd om snel en flexibel te reageren op veranderingen in de omgeving. In de zakelijke markt is het realiseren van innovatieve en creatieve oplossingen vaak een voorwaarde om te overleven. Maar ook binnen de overheid is het flexibel kunnen inzetten van informatie en kennis een belangrijk onderdeel om verantwoording af te kunnen leggen en de burger een goede service te bieden. De factor kennis wordt meer en meer onderscheidend voor het succes van agile organisaties.

Wat is KennisCloud?

KennisCloud is een omgeving waarin mensen en ideeën snel en flexibel worden samengebracht.

Kennismanagement gaat al lang niet meer over het opslaan en kunnen terugvinden van documenten. Het gaat over het snel kunnen samenbrengen van mensen en ideeën rond organisatievraagstukken. Over het realiseren van de voorwaarden voor de uitvoering van die ideeën. En over het creëren van structuren en systemen die dat ondersteunen. De Bovenverdieping ondersteunt organisaties met alle activiteiten die nodig zijn om een levendige KennisCloud te ontwikkelen en te onderhouden.

Hoe realiseer je een KennisCloud in jouw organisatie?

De Bovenverdieping realiseert KennisCloud voor organisaties. Een goede KennisCloud in een organisatie krijgt vorm op basis van vier krachten, die in balans en samenhang moeten worden ontwikkeld en onderhouden. De eigen kracht van de organisatie is daarbij altijd het uitgangspunt. De Bovenverdieping weet hoe de vier krachten achter de KennisCloud moeten worden gemanaged en kan een organisatie daarin stap voor stap begeleiden.

Bewustwording

Veel medewerkers laten zich bewust of onbewust beperken door bestaande organisatiestructuren van formele functies en afdelingen. In de KennisCloud worden deze beperkingen opgeheven en kunnen kennis en ideeën vrij stromen en ten dienste worden gesteld van het belang van de hele organisatie. Dat vraagt een andere mindset binnen de organisatie.

Activeren

Dit is het verschil tussen denken en doen. Dit gaat over het creëren van kennis-communities. Binnen de organisatie, maar ook binnen de hele keten. Over Out-of-the-box denken. Over Actie ondernemen, reageren, samenwerken en elkaar betrekken. Over monitoren, ingrijpen als nodig en resultaten en successen zichtbaar maken.

Systemen

Voor het vindbaar en beschikbaar maken van kennis en het ondersteunen van samenwerking zijn systemen nodig. Dat zijn naast ICT-systemen ook methodieken en andere tools die kennisuitwisseling ondersteunen. Bedenk bijvoorbeeld dat de LEAN-methode  is gebaseerd op de uitwisseling van kennis tussen medewerkers om processen te verbeteren.

Organisatie

De KennisCloud staat niet los van de organisatie, maar versterkt deze. Zorg voor continue verbinding  tussen de activiteiten binnen de KennisCloud en de afdelingen en onderdelen binnen de organisatie. Hier gaat het om het scheppen van voorwaarden, het alloceren van middelen en het zichtbaar realiseren van concrete organisatiedoelen.
Meer weten? Stuur Emiel een e-mail