Verslag

Bij sommigen zit ’t in de genen, voor anderen is het nog best lastig zich een concreet beeld te vormen bij het thema Participatie, maar de droom die Mickey Huibregtsen heeft voor de samenleving is eigenlijk heel simpel: te midden van de chaos die de wereld nu eenmaal is, de menselijke maat weer terugbrengen. Houdt rekening met elkaar, doe eens iets voor een ander, werk samen, neem verantwoordelijkheid voor je eigen omgeving, maak écht contact, allemaal zaken waar een ieder zich iets bij kan voorstellen.

In de februari-editie van Het Ondersteboven deelde Mickey zijn visie met de aanwezigen, en spoorde hen aan die waarden zelf en op eigen wijze uit te dragen. Want pas dan kan er een ‘menselijke milieubeweging’ op gang komen, die zo hard nodig is in het licht van de huidige ontwikkelingen bij de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Zijn droom en de invulling die er door het publiek in kleine groepjes aan gegeven werd, werden vervolgens op weergaloze wijze verbeeld door improvisatieacteur Richard Roling. Soms confronterend of ontroerend, en vaak hilarisch, maakte hij een voorstelling van de avond en bracht daarmee een persoonlijke beleving van het thema op gang. Gewapend met action figures van superhelden kunnen we nu zélf aan de slag om onze droom voor de participatiesamenleving waar te maken!

De foto’s zijn van Irina Raiu Photography. De hele serie is te bewonderen op onze Facebook-pagina.