Verslag

De Kom Boven! van 30 januari ging over ontwikkelingen in de zorg. We weten dat er veel verandert, maar hoe moeten we alles wat we horen in het nieuws in een context en in de praktijk plaatsen? Erwin Drenth en Marion Loor belichtten de ontwikkelingen in de zorg vanuit twee perspectieven. Enerzijds van binnenuit: wat komt er op zorginstellingen af? Hoe moeten deze organisaties daarop reageren? En anderzijds van buitenaf: hoe bereiden marktpartijen zich voor om invulling te geven aan de marktwerking zoals de overheid dat bedoeld heeft? Vanuit hun werkpraktijk geven zij voorbeelden. De belangrijkste punten van hun verhaal:

  • Bezuinigingen in de zorg zijn onontkoombaar. Door de dubbele vergrijzing en de zich razendsnel ontwikkelende medische technologie is ‘all inclusive’ niet meer houdbaar
  • Eigen verantwoordelijkheid komt centraal te staan: zelf je verblijf en (mantel)zorg organiseren
  • Consequenties voor bestaande zorgpartijen en zorgontvangers zijn gigantisch: het oude vertrouwde businessmodel wordt ontmanteld en een nieuw model is er (nog) niet
  • Nieuwe partijen betreden het speelveld, zodat marktwerking ontstaat: van ‘one size fits all’ naar vraaggestuurd aanbod (o.a. zorgvilla’s). Nadeel is het sterke onderscheid tussen ‘haves’ en ‘have-nots’.

Ook een keer een Kom Boven! meemaken? Kijk hier voor de volgende afleveringen in de reeks.